Klasifikace oblastí

Každá oblast je pro usnadnění výběru klasifikována dle významnosti a kvality lezeckého prožitku do následujících kategorií:

RankPopis
Xv současnosti lezecky zakázaná oblast
* málo významná oblast s cestami bez fixního jištění
** oblast lokálního významu s několika průměrnými cestami
*** významná oblast s několika zásadními cestami
**** nejvýznamnější oblast daného charakteru v okolí
***** oblast republikového významu