Podmínky

Podmínky užívání webu

1. Podmínky definují užívání webových stránek www.diskuze.javaanes.cz, www.pruvodce.javaanes.cz a jejich obsahu. Všichni návtěvníci a uživatelé by se měli před začátkem užívání stránek seznámit s těmito podmínkami.


2. Provozovatelem, majitelem stránek a dat je nezisková organizace Lezecký kroužek JAVAANES o. s., IČ 22841466 a se sídlem Alšova 572/9 Jeseník 79001 (dále jen “LK-JAVAANES”), který je dle zákona oprávněn k jejich šíření.


3. Jakékoliv šíření obsahu stránek mimo odstavec 5. pro jinou než osobní potřebu, jako zejména kopírování či odvozování dat od obsahu bez předchozího písemného souhlasu je porušováním autorského práva dle Zákonu o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) č. 121/2000 Sb.


4. Obsah stránek www.diskuze.javaanes.cz a www.pruvodce.javaanes.cz má pouze informativní charakter a LK-JAVAANES nenese zodpovědnost za případné vzniklé škody. Každý uživatel užívá stránky na vlastní riziko.


5. Pro nekomerční účely je možno šířit instantní exporty průvodců ve formátu PDF s náležící strukturou a stářím minimálně jeden rok od vygenerování. Tito průvodci mohou být šířeni pouze pod licencí Creative Commons BY-NC-ND, která definuje šíření díla především za těchto podmínek:
Uveďte původ — Je Vaší povinností uvést autorství, poskytnout s dílem odkaz na licenci a vyznačit Vámi provedené změny. Toho můžete docílit jakýmkoli rozumným způsobem, nicméně nikdy ne způsobem naznačujícím, že by poskytovatel licence schvaloval nebo podporoval Vás nebo Váš způsob užití díla.
Neužívejte dílo komerčně — Je zakázáno užívat dílo pro komerční účely.
Nezasahujte do díla — Pokud dílo zpracujete, zpracujete s jinými díly, doplníte nebo jinak změníte, nesmíte toto upravené dílo dále šířit.


6. Kreslená topa uvedená v průvodci náleží Vladimíru Skýpalovi a jsou použita s jeho souhlasem. Pro použití těchto top, je potřebný jeho souhlas.


7. Provozovatel webu LK-JAVAANES si nárokuje výhradní právo na jakýkoliv obsah, který uživatel stránek na web nahraje, nebo ho pomocí těchto stránek vytvoří.Obchodní podmínky

Text...