Lipová skalka ** Requirements < >

Description | Z geologického hlediska náleží k Českému masivu, starým zvrásněným sedimentům kulmského stáří. Sestává se z kulmských desek, drobových slepenců a jílovitých břidlic tvořící 2–12 m vysoké skalky vzniklé jako mrazové sruby. Droby jsou tmavou odrůdou pískovce, jsou tvořeny převahou křemene, dále pak živců a úlomky jiných hornin i nerostů. Skalka byla nově osazena jištěním v roce 2013.

Access |

Region | Střední Morava

Closed | no

Material | droba

Updated | 01. 01. 2015

Download guide | Here you can download guide in PDF but first you have to sign in. Don't have an account? Register.

Základní mapa