Description | Skalní oblast je tvořena několika masivy ze svoru a rul. Skála je vesměs pevná a většina cest je přejištěna. Původních dvacet výstupů uskutečnili v letech 1965–1982 J. Černý, J. Kývala, M. Slaměník, J. Vaňhara a další. Novější cesty především na Zadním bloku pak vylezli místní lezci na přelomu milénia.

Access | Od chaty Agrozetu Brno se úbočím vydáme po lesní pěšině asi 300 metrů pod les. Lesem pak vzhůru pod stěnu.

Region | Jeseníky

Closed | lezení není omezeno

Material | svor

Updated | 01. 01. 2015

Download guide | Here you can download guide in PDF but first you have to sign in. Don't have an account? Register.

Základní mapa