Przewodnik wspinaczek górskich na  Moraw

Przewodnik ten nawiązuje do wcześniejszych publikacji książkowych:
I. Tereny wspinaczek górskich na Morawach autora Ivana Sitařa (1960)
II. Tereny wspinaczek górskich w okolicy Jeseníka autorstwa Bohumila Hajzery oraz Jiřego Jakubíčka (1970 – publikacja nie wyszła drukiem)
III. Skały do ćwiczeń na Morawach – publikacja wydana przez wydawnictwo Olympia Praha (1988)
IV. Jeseníki, przewodnik wspinaczek górskich Jiřego Vogela (1996)
V. Moravské skály – Vladimír Skýpala, Vladimír Wolf (2010).
Obecna publikacja uzupełniona jest o nowe tereny oraz pozostałe obszary, które nie mogły być ujęte w podanych powyżej przewodnikach. Jednocześnie publikacja uzupełniona jest o nowe drogi wspinaczkowe oraz „czyste przejścia” w tradycyjnych terenach. Drogi zostały ocenione według skali trudności dróg skalnych UIAA oraz francuską skalą dla klasyfikacji boulderów. W odniesieniu do dróg zimowych klasyfikacja mieszana uzupełniona jest o ocenę według skali klasyfikacji Jaspera – Emotions (E1–E6).

Przewodnik jest w ciągu roku regularnie uzupełniany i korygowany. O ile czytelnik sam wykryje rozbieżności, ewentualnie uda mu się zrealizować nowe wyjście, prosimy o zawiadomienie nas. Ponieważ wymagania oraz warunki ochrony przyrody zmieniają się częściej, aniżeli są dostępne nowe wydania przewodników wspinaczek górskich, podajemy tutaj wszystkie tereny, na których wspinaczka uprawiana była na danym obszarze. Każdy wspinacz ma obowiązek zapoznania się z aktualnymi warunkami uprawiania wspinaczek górskich, głównie na terenie parków krajobrazowych (CHKOJ) oraz pomników przyrody (CHPV, rezerwaty przyrody nieożywionej) i jest również zobowiązany do ich przestrzegania.

Zasady wspinaczek sportowych na tych terenach obowiązują w takiej postaci, w jakiej były zatwierdzone przez komitet wykonawczy Czeskiego Związku Alpinizmu (ČHS) dnia 11 kwietnia 2007.

W obszarach boulderowych oraz na terenie Wysokiego Kamienia (Vysoký kámen) obowiązuje zakaz stosowania stałych punktów zabezpieczających; ewentualne używanie wyjmowanych środków zabezpieczających jest tolerowane. Jeżeli wspiąć się techniką sztucznych ułatwień (zwana też hakówką) drogę z wolnym przejściem (co nie jest zachowaniem sportowym), do zabezpieczenia nie należy stosować haków, ale tylko wyjmowane elementy zabezpieczające. Na obszarach Vyhlídka oraz Suchý vrch prosimy o respektowanie ograniczeń dotyczących stosowania magnezu.

W większości obszarów pierwotne zabezpieczenia (haki) zostały już wymienione za certyfikowane kotwy wklejane oraz ringi. Nie dotyczy to obszarów nadających się dla zimowej wspinaczki górskiej (głównie w dolinie rzeki Brannej), gdzie prawie w całości pozostawione zostały pierwotne haki. Z tego względu apelujemy do wszystkich sportowców uprawiających wspinaczkę, aby zabezpieczaniu – głównie na terenach bez udogodnień wspinaczkowych – poświęcali szczególną uwagę i stosowali również inne rodzaje zabezpieczeń. W miejscach, gdzie zabezpieczenia zostały zamienione za nowe nie należy już stosować haki; ich ponowne wbijanie oraz wybijanie niszczy powierzchnię skały.

Jednocześnie podkreślamy fakt, że wspinaczka jest sportem niebezpiecznym i autorzy nie ponoszą również odpowiedzialności z tytułu szkód na zdrowiu i majątku, spowodowanych korzystaniem z tego przewodnika

Pravidla lezení v nepískovcových oblastech

Przewodnik | Lukáš Abt, Bohumil Hajzera, Vladimír Pipal, Pavel Weisser
Web | Dalibor Janák
Design | Jan Macháček
Autor rysunków | Vladimír Skýpala

Jeżeli czytelnik znajdzie na stronie internetowej błąd albo jeżeli ma jakieś pomysły dotyczące zmian, prosimy o zwracanie się do nas z tymi uwagami.

Dołączcie do nas | Facebook