1. Centrální stěny

Levá a pravá část stěny zůstala nepřejištěná. Nachází se zde několik výstupů spíše horského charakteru bez fixního jištění.

4. Orlí stěna

Ke stěně se dostaneme od parkoviště podél Křetínky až kde končí zábradlí. Zde přes říčku v místě dotyku skály s vodou, podél skal Břízkové a Supí až k Orlí stěně.