Malý Rabštejn | Cesty1. Školní | N 49° 43′ 21.806″ E 17° 27′ 4.81″

Skupina menších balvanů na jihu sektoru.

2. Kovadlinka | N 49° 43′ 22.397″ E 17° 27′ 5.213″

Výrazný pilíř vystupující ze západní stěny. Na vrcholu pilíře je velká plošina a slaňák.

3. Západní stěna | N 49° 43′ 22.804″ E 17° 27′ 5.224″

4. Hlavní blok | N 49° 43′ 23.005″ E 17° 27′ 5.454″

Stěna je asi ve třetině protlá policí, ze které se nastupuje k jednotlivým cestám. Spodní část stěny obsahuje několik nevýznamných průstupů.

5. Severní stěna | N 49° 43′ 23.351″ E 17° 27′ 6.278″