1. V stěna

2. J stěna

3. Boční stěna

4. Bouldery

V severní a západní stěně věže je vylezeno šest bouldrů (B1-B6), podél SZ hrany vede sestup z věže.